N-Sektionen

Linköpings Universitet - Campus Norrköping

N-sektionen
Rulla ner till innehåll

VÅRA UTSKOTT

(TRYCK PÅ LOGGAN FÖR RESPEKTIVE UTSKOTT FÖR MER INFORMATION)

UTBILDNING

Som byggnadsingenjör kan du jobba med generell konstruktion eller specialisera dig, till exempel inom:

  • Byggnadskonstruktion, där du ritar eller räknar på byggnader och stora konstruktionsprojekt.
  • VVS, där du designar ventilations- och vattensystem och ser till att de är dimensionerade för att klara byggnadstypens behov.
  • Väg- och geoteknik, där du undersöker markförhållanden och beräknar slitage och hållfasthet för vägbanor.
  • Hydrologi, där du ritar dammar och dagvattensystem och beräknar vattenflöden.