Nora

Det är vi som är byggnadsingenjörernas tjejförening, Nora. Vårt syfte är att föra samman alla tjejer som pluggar till byggnadsingenjörer och hitta på roliga aktiviteter och evenemang. Tillsammans med vår samarbetspartner NCC ordnar vi bland annat studiebesök och mingel för studenterna. Under oktober månad uppmärksammar vi rosa bandet och samla in pengar till cancerfonden. Även sittningar och syjuntor planeras in under året!