Vice Snordf

Namn: Fredric Carlsson

Årskurs: 2

Kontakt: vice.snordf@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag: Som Vice Snordf så arbetar jag tillsammans med Studienämdsordföranden med att förbättra kurserna på programmet. Det gör vi bland annat genom att genomföra kursutvärderingar och ha samtal och möten med lärare och programansvariga.

Beskrivning av mig: Jag är 20 år gammal och kommer från Vimmerby. På min fritid umgås jag gärna med vänner och familj samt att spela fotboll.