Snordf

Namn: Lotta Klingberg

Årskurs: 3

Kontakt: snordf@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag: Som studienämndsordförande är det mitt uppdrag att leda och ansvara för studiebevakningen enligt LinTeks riktlinjer. Jag är sektionens representant i LinTeks utbildningsutskott, programplanegruppen för byggnadsteknik samt programnämnden för maskinteknik och design. Kort och gott är det min uppgift som Snordf att föra studenternas talan gentemot universitetet och att förbättra programmets kurser.

Beskrivning av mig: Jag är 25 år gammal och kommer från Stockholm. På fritiden ungås jag med vänner och tycker om att vara ute i naturen.