Sekreterare, info&web

Namn: David Westling

Årskurs: 2

Kontakt (sekreterare): sekreterare@n.lintek.liu.se
Kontakt (info/web): info-web@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag: Som sekreterare är det jag som för protokoll på varje möte och ser till att de blir signerade och arkiverade. Jag ansvarar också för att kalla till styrelsemötena och boka sal till alla möten. Utöver det har jag koll på sektionens medlemsregister. Som Info/web har jag ansvar över sektionens sociala medier och hemsida. Det är alltså jag som har ansvar över att skapa Facebook evenemang och hålla sektionens medlemmar uppdaterade om vad som händer inom sektionen. Tar även emot mycket mejl/förfrågningar utifrån som jag slussar vidare till resten av styrelsen.

Beskrivning av mig: Jag är 20 år gammal och jag är född och uppvuxen i Norrköping. På fritiden lägger jag ner väldigt många timmar på gymmet vilket är min största passion, gillar även att umgås med vänner och familj.