Kassör

Namn: Albin Holmgren

Årskurs: 3

Kontakt: kassor@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag: Jag som kassör i N-sektionen har ansvar för styrelsens ekonomi. Det är till mig övriga styrelsemedlemmar vänder sig med frågor och ärenden som berör sektionens ekonomi. Jag betalar och skickar fakturor, sköter sektionens bokföring, ser till så att budgeten följs, går på kassörmöten med kassörerna från de andra sektionerna, håller i möten med kassörerna inom N-sektionen och svara på alla ekonomiska frågor.

Beskrivning av mig: Jag är 26 år ung och uppvuxen i Sörping. På min fritid gillar jag att spela gitarr, spela padel eller vandra i naturen