General-N

Namn: Casper Ohlin

Årskurs: 2

Kontakt: n-phadderiet@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag: Som general i N-Phadderiet är jag ordförande för byggarnas phadderi och mitt uppdrag är att vara länken mellan styrelsen och utskottet.

Beskrivning av mig: Jag kommer från Norrköping och är 22 år gammal. Tycker om att åka skidor, gärna i Alperna samt även om att titta på hockey och grottar gärna in mig i statistik.