Drottning-N

Namn: Vendela Bergdahl

Årskurs: 2

Kontakt: drottning-n@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag: Som drottning i Nora är jag ordförande för byggingenjörernas tjejförening. Mitt uppdrag i är att vara länken mellan styrelsen och utskottet.

Beskrivning av mig: Jag kommer från Linköping och är 21 år gammal. Umgås gärna med familj och vänner.