Chef-N

Namn: Isak Hedberg

Årskurs: 2

Kontakt: Fest-n@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag: Mitt uppdrag är att leda sektionens festeri Fest-N samt vara länken mellan utskottet och Styrels-N.

Beskrivning av mig: 25 år gammal och kommer från Tranås, Småland. Lirar mycket golf och gillar även att krossa de andra från styrelsen i padel