Namn: Lisa Malmström

Årskurs: 3

Kontakt: info-web@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag:

Beskrivning av mig:

Citat: