Namn: Jonna Svensson

Årskurs: 3

Kontakt: info-web@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag:
Som ansvarig över info och web så är det jag som ska se till att hemsidan fungerar som den ska och att studenterna på N-sektionen är underrättade all sorts information. Denna information går oftast ut via Facebook och Instagram och därmed är jag också ansvarig för de sociala medierna i N.

Beskrivning av mig:
Född och uppvuxen i staden där Sveriges främsta gästabud utspelat sig, Nyköping. Med mina 22 år på nacken har jag inte hunnit med mycket mer än att studera efter gymnasiet. Som många andra går jag mitt 3e år på bygg men 4e år på LiU. Förutom att vara självutnämnd pendlarexpert och en riktig Youtube-nörd så har jag funnit kärlek till att hänga i skärgården. Det är okej att kalla mig Jonny, det gör tydligen alla andra på bygg.

Citat:
”Nee, jag tror faktiskt inte det” – Carl XVI Gustaf