Namn: Lisa Malmström

Årskurs: 3

Kontakt: info-web@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag: Som Info-web har jag ansvar över sektionens sociala medier och hemsida. Det är alltså jag som har ansvar över att skapa Facebook evenemang och hålla sektionens medlemmar uppdaterade om vad som händer inom sektionen. Tar även emot mycket mejl/förfrågningar utifrån som jag slussar vidare till resten av Styrels-N.

Beskrivning av mig: 22-årig tjej från Norrköping som du antingen hittar i milspåret eller framför NFL-matcher. 

Citat: RUN