Namn: 

Årskurs

Kontakt: vice.snordf@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag:

Beskrivning av mig:

Citat: