Namn: Olle Öberg

Årskurs: 2

Kontakt: vice.snordf@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag:
Som vice studienämndsordförande är min uppgift att hjälpa studienämndsordförande med att arbeta för att utbildningen och kurserna här på bygg ska bli så bra som möjligt. Detta sker bland annat genom kursutvärderingar efter varje läsperiod och att vi för fram studenternas synpunkter till ansvariga för programmet.

Beskrivning av mig:
Jag går andra året här på bygg men det är mitt tredje år på Liu. Jag kommer ursprungligen från Norberg, en liten håla i skogen i norra Västmanland men bor numera här i Norrköping.

Citat:
”Jag har sett människor som är trögare än jag – och sävligare… och till och med stillsammare, lojare och latare än jag. Men de var döda.” – Mark Twain