Namn: Thor Nordensvärd

Årskurs: 3

Kontakt: vice.snordf@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag:

Beskrivning av mig:

Citat: