Namn: Thor Nordensvärd

Årskurs: 3

Kontakt: vice.snordf@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag: Som Vice Snordf så arbetar jag tillsammans med Studienämdsordföranden med att förbättra kurserna på programmet. Det gör vi bland annat genom att genomföra kursutvärderingar och ha samtal och möten med lärare och programansvariga.

Beskrivning av mig: Är en grabb på 25 år som flyttade ner från allt studentstök i Uppsala för att hitta lugnet nere i Norrköping. Det gick ju som det gick

Citat: Var internationell klockan är efter 11.00 någonstans på jorden.