Namn: Olle Öberg

Årskurs: 3

Kontakt: vice.ordf@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag: Som Vice ordförande är mitt arbete varierande, men mitt huvuduppdrag att hjälpa och avlasta sektionens ordförande i dennes arbete. Jag är även med på möten såsom ordföranderåden tillsammans med ordföranden från andra sektioner och representanter från Lintek. En av de större stånde uppgifterna som min post har är att ansvara för beställningen och utdelningen av ovvar varje år.

Beskrivning av mig: Jag är 22 år gammal och går nu mitt tredje år på bygg. Jag kommer ursprungligen från Norberg i norra Västmanland, men flyttade hit till Norrköping 2014. Min fritid tillbringar jag helst i skidbacken, framför datorn eller med något nytt projekt hemma.

Citat: Problem är till för att skjutas upp, för att sedan glömmas bort.