Namn: John Munter

Årskurs: 3

Kontaktvice.ordf@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag:
Som vice ordförande är mitt uppdrag att hjälpa ordförande och rycka in då han inte kan närvara. Jag har också uppgifter såsom att beställa ovvar till de nya studenterna och att hjälpa övriga styrelsemedlemmar då det behövs.

Beskrivning av mig:
Jag heter John Munter och pluggar 3e året på bygg. Jag sökte styrels-N för att jag kände att alla mina vänner engagerade sig inom studentlivet och ville göra min del också. På fritiden går jag månskenspromenader när Ante tvingar mig, spelar dator med mina vänner och ibland andra saker. Dom flesta skulle nog beskriva mig som en ganska munter person (haha), ne dom skulle nog säga att jag är bitterpessimist fast ändå trevlig och glad. Tack för mig så ses vi i dimman.

Citat:
”Han är ju inte dum egentligen, han har bara otur när han tänker” – Bert Karlsson