Namn: Olle Öberg

Årskurs: 3

Kontakt: vice.ordf@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag:

Beskrivning av mig:

Citat: