Namn: Markus Larsson Engberg

Årskurs: 3

Kontakt: snordf@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag:
Som studienämndsordförande (SnoOrdf) representerar jag sektionens studenter och ser till att föra deras åsikter vidare till andra instanser där en förändring kan ske. Jag, tillsammans med min vice, har också hand om utbildningens kursutvärderingar som också kan användas som underlag för förändringar i utbildningen. Har du några funderingar eller invändningar om utbildningen är det mig du kan vända dig till!

Beskrivning av mig:
En Stockholmare i grunden som flyttade hit till peking för två år sedan när jag började läsa till byggnadsingenjör, ett beslut som jag inte ångrar för fem öre! Innan mitt styrelseuppdrag var jag sponsoransvarig i Fest-N.

Citat:
”Det är inte kul om det inte är svårt”