Namn:  Fredrik Skeppstedt

Årskurs: 2

Kontakt: snordf@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag: Som studienämndsordförande är det mitt uppdrag att leda och ansvara för studiebevakningen enligt LinTeks riktlinjer. Jag är sektionens representant i LinTeks utbildningsutskott, programplanegruppen för byggnadsteknik samt programnämnden för maskinteknik och design.

Kort och gott är det min uppgift som Snordf att föra studenternas talan gentemot universitetet och att förbättra programmets kurser.

Beskrivning av mig: Glad kille från en annan del av Köping

Citat: Den som skrattar bäst skrattar först som sist