Namn: Rebecca Egerud

Årskurs: 3

Kontakt: sekreterare@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag:
Min roll som sekreterare innebär att jag för protokoll, skickar ut kallelse och gör dagordning som skickas ut till alla styrelsemedlemmar inför mötet. Efter mötet har jag ansvar för att protokollet justeras, signeras, arkiveras och sedan läggs till handlingarna. Som sekreterare har man inte något jättestort ansvarsområde men man får inblick i allas poster vilket jag tycker är intressant.

Beskrivning av mig:
Ursprungligen är jag från Linköping men har sedan några år tillbaka utvandrat ända till Norrköping. Jag är inne på mitt tredje år på bygg och har sedan starten hunnit med att marscherat runt på campus tillsammans med N-phadderiet 15/16. När det finns tid över ser jag gärna en film eller plöjer en serie. Utöver det tycker jag om att baka och laga mat och av någon oförklarlig anledning blir jag alltid fikaansvarig.

Citat:
”Vill man bli stor ska man inte sluta växa.” – Bams-N