Namn: Hanna Carls

Årskurs3

Kontakt: bam@n.lintek.liu.se 

Beskrivning av min post:
Som projektledare för BAM leder jag en grupp där vi tillsammans planerar och arrangerar arbetsmarknadsdagar för byggnadsingenjörsstudenterna

Beskrivning av mig:
Jag är 22 år och uppväxt i Borlänge, Dalarna. Detta är mitt sista år på programmet och mycket av min fritid ägnas till att engagera mig i studentlivet, vilket jag tycker är riktigt roligt!

Citat:
”BAM! Och jobbet är ditt!” – David Johnsson