Namn: Emil Falck

Årskurs: 3

Kontakt: bam@n.lintek.liu.se 

Beskrivning av min post: Som projektledare BAM leder jag en grupp studenter som tillsammans anordnar BAM som är en förkortning på byggnadsingenjörernas arbetsmarknadsdagar. Under dessa dagar ges studenterna på sektionen möjlighet att gå på föreläsningar, prata med företag under mässdagen samt chansen att knytta kontakter på byggmästarminglet. Mitt uppdrag går även ut på att föra information mellan styrelsen och utskottet.

Beskrivning av mig: Jag är 27 år och född och uppvuxen i Stockholm.

Citat: Öka för att löka.