Namn: Almin Hajdarevic

Årskurs: 2

Kontakt: naringsliv@n.lintek.liu.se

Beskrivning av min post:
Näringslivsansvarig: som näringslivsansvarig har jag i uppdrag att knyta kontakter mellan universitet och näringslivet inom byggbranschen. Mina uppgifter är att planera studiebesök och hjälpa företag med att maila ut till alla studenter om de är i behov av personal. I år har jag också fått i uppgift att ordna en eller flera sammarbetspartners, kort sagt fixa långvariga sponsorer till N-sektionen.

Beskrivning av mig:

Citat:
”Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion”