Namn: Joel Sollander

Årskurs: 3

Kontakt: naringsliv@n.lintek.liu.se

Beskrivning av min post: Som näringslivsansvarig har jag i uppdrag att knyta kontakter mellan universitet och näringslivet inom byggbranschen.
Några av mina uppgifter är att planera studiebesök och föreläsningar samt hjälpa företag med att nå ut till alla studenter om de är i behov av personal eller liknade. I år har jag som främsta uppdrag att ha en fortsatt bra kontakt med våra nuvarande sektionspartners så att dem även kommande år vill vara en del av N-Sektionen.

Beskrivning av mig: 22 år gammal kille som föddes på ett par skidor och växte upp i Dalarnas finaste stad (Falun).

Citat: Även de dåliga skämten kan vara roliga