Namn: Joel Sollander

Årskurs: 3

Kontakt: naringsliv@n.lintek.liu.se

Beskrivning av min post:

Beskrivning av mig:

Citat: