Namn: Rasmus Sjöberg

Årskurs: 3

Kontakt: marknadsforing@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag: Som marknadsföringsansvarig har du ansvar för att locka fler att söka till byggnadsingenjörsutbildningen. Du deltar i möten med LIU´s rekryteringsavdelning där man diskuterar hur arbetet går och får stöd i sitt arbete. Du har också möjlighet att åka på mässor och andra rekryteringstillfällen. En del av detta arbete är också att administrera de hemmissioneringar som genomförs för N-sektionens räkning. Som marknadsföringsansvarig fyller du en viktig roll och får möjligheten att träffa många potentiellt blivande studenter.

Beskrivning av mig: En glad Norrköpingsbo som tycker om att testa nya saker, utmana sig själv med mottot att kunskap är alltid bra. På fritiden spenderas tiden gärna i skidbacken eller på golfbanan. 

Citat: Dygnet består av 24 timmar – se till att använda de väl