Namn: Olof Göransson

Årskurs: 3

Kontaktmarknadsforing@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag:
Den som är marknadsföringsansvarig i styrels-N ansvarar för att informera om byggnadsingenjörsprogrammet vid ett flertal olika tillfällen som tex. på gymnasiemässor. Man sköter även en del av administrationen när det gäller hemmissioneringar inom sektionen samt deltar på möten med både LinTek och Styrelsen.

Beskrivning av mig:
Allting började en sommardag i Augusti år 1992 då en liten pojke vid namn Olof Göransson kom till världen. Denna pojke kom att växa upp till att bli en dräng på sin familjs gård utanför Tranås, men Olof ville mer än så. Olof intresse var att förstöra saker så han valde att ta värvning i armén. Efter att under en tid förstört allt i Eksjö trakten hade Olof tappat intresset för att förstöra saker, nu ville han hjälpa till och bygga saker istället. Därför sökte Olof till Byggnadsingenjörsprogrammet i Norrköping och flyttade snart till sin studieort för att hjälpa sektionen att växa.

Citat:
”Gör inte det idag som nån annan kan göra åt dig imorgon” – Okänd