Namn:

Årskurs:

Kontaktmarknadsforing@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag:

Beskrivning av mig:

Citat: