Namn: Amanda Benjaminsson

Årskurs: 3

Kontakt: kassor@n.lintek.liu.se

Beskrivning av min post:
Som kassör är det min uppgift att sköta styrelsens ekonomi. Det är jag som sköter utskick och betalning av fakturor samt gör budgetuppföljningar med de olika utskotten. Så småningom kommer det att bli min uppgift att upprätta en budget för nästa års styrelse och att ta hand om deklarationen för nuvarande år.

Beskrivning av mig:
Jag heter Amanda, är 24 år och kommer från Sollentuna, Stockholm. Jag är lite av en språknörd och gillar att resa, spela The Sims och titta på kattklipp på Youtube. Jag läser mitt fjärde och sista år vid Linköpings Universitet; mitt tredje år på Bygg efter ett att ha studerat Tekniskt basår.

Citat:
”Underskatta inte värdet av att göra Ingenting” – Nalle Puh