Namn: Fredrik Lundberg

Årskurs: 3

Kontakt: kassor@n.lintek.liu.se

Beskrivning av min post: Jag som kassör i N-sektionen har ansvar för styrelsens ekonomi. Det är till mig övriga styrelsemedlemmar vänder sig med frågor och ärenden som berör sektionens ekonomi. Jag betalar och skickar fakturor, sköter sektionens bokföring, ser till så att budgeten följs, går på kassörmöten med kassörerna från de andra sektionerna, håller i möten med kassörerna inom N-sektionen och svara på alla ekonomiska frågor.

Beskrivning av mig: Jag är en glad kille som kommer ifrån Stockholm och går mitt sista år här på utbildningen. Jag har engagerat mig tidigare i en skidförening, Vargtass samt varit huvudklass fadder samt ordförande för FUMS valnämnd. Jag stor trivs här i Norrköping och siktar på att bli kvar här ett tag innan jag försvinner bort till Stockholm igen.

Citat: Make the money, don´t let the money make you.