Namn: Otto Björnsson

Årskurs: 2

Kontakt: n-phadderiet@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag: Posten som General innebär att leda N-Phadderiet som är ett av sektionens utskott. General-N sitter med i styrelsen och fungerar som en länk till övriga phadderiet. Förutom styrlsemöten kantas vardagen av möten med övriga phadderier samt mottagingsansvariga från LINTEK.

Beskrivning av mig: 22 år, uppvuxen i Älmhult.

Citat: Du kan ta smålänningen ur Småland, men aldrig Småland ur smålänningen -8.90