Namn: 

Årskurs:

Kontakt: n-phadderiet@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag:

Beskrivning av mig:

Citat: