Namn: Sam Liti

Årskurs: 2

Kontakt: n-phadderiet@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag:
Min roll i styrelsen är att vara en länk mellan vår sektions phadderi, N-Phadderiet, och styrelsen.

Beskrivning av mig:
Sam Liti heter jag och kommer ursprungligen från Jönköping. Går mitt andra år här på bygg och är grymt nöjd med utbildningen än så länge! Utöver mina studier, styrelsen och min roll som General i N-Phadderiet är jag engagerad i Kårhuset Trapppan. Där sitter jag med i trappans styrelse, driftgruppen, och agerar även som eventlagsansvarig.

Citat:
”Med stor stav kommer stort ansvar”