Namn: Otto Björnsson

Årskurs: 2

Kontakt: n-phadderiet@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag:

Beskrivning av mig:

Citat: