Namn: Jesper Rosenberg

Årskurs3

Kontakt: event@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag:

Beskrivning av mig:

Citat: