Namn: Alice Karlsson

Årskurs: 3

Kontakt: drottning-n@n.lintek.liu.se

Beskrivning av min post: Som drottning i Nora är jag ordförande i tjejföreningen och mitt uppdrag är att vara länken mellan styrelsen och utskottet.

Beskrivning av mig: Glad 22-åring, fördetta Finspångsbo som flytt till Norrköping för att utveckla min inre drottning.

Citat: Äh, det är inte så noga – M.T