Namn: Emil Falk

Årskurs: 2

Kontakt: fest-n@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag:
Mitt jobb i styrelsen är att agera länk mellan styrelsen och uttskottet Fest-N.

Beskrivning av mig:
Jag är 26 år gammal och kommer från Stockholm. Jag går i 2an men är inne på mitt 3e år i Norrköping eftersom jag gick basåret innan jag började plugga bygg.

Citat:
”Öka för att löka”