Namn: Anton Olsson

Årskurs: 2

Kontakt: fest-n@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag:

Beskrivning av mig:

Citat: