Namn: Jacob Flyman Scherdin

Årskurs: 3

Kontakt: amo@n.lintek.liu.se

Presentation av mitt styrelseuppdrag: Som arbetsmiljöombud ansvarar jag frågor som påverkar studenternas studiemiljö. Det innebär inte bara är den fysiska arbetsmiljön utan även den psykosociala arbetsmiljön. Jag har även ansvaret att se till att N-sektionen fortsätter förbli en grönsektion. Har ni frågor eller synpunkter kring ex studieplatser, luften i skolans lokaler och eventuella problem elever emellan eller mellan elever och lärare så är det mig ni hör av er till.

Beskrivning av mig: Miljöhjälte från de stolta delen av gnällbältet (eskilstuna). Miljö är A och O, som AMO.

Citat: Det är som det är och det blir som det blir.