Grön sektion

Styrelsen har under året arbetat för att bli en diplomerad grön sektion. Att vara en grön sektion innebär att man skapar en medvetenhet gällande miljöfrågor och att sektionen ska arbeta för en hållbar utveckling.

Vidare uppmanar därför styrelsen att våra medlemmar ska dela vår vision och aktivt följa våra uppsatta miljömål.

Exempel på åtgärder vi uppmanar våra medlemmar att vidta är följande:

–        Vid utskrift använd funktionen dubbelutskrift.

–        Använda miljömärkta kollegieblock samt kopieringspapper.

–        Källsortera avfall.

Mer information om vad grön sektion är samt vad styrelsen har vidtagit för miljöåtgärder finns under ”miljödokument” på sektionens hemsida (n-sektionen.se). Har ni fler frågor eller egna idéer på hur miljöarbete skulle kunna förbättras, vänligen kontakta:

Olle Öberg, Vice Ordförande (17/18) vice.ordf@n.lintek.liu.se
Jacob Flyman Scherdin, AMO  (17/18) amo@n.lintek.liu.se