Dokument

Här sparas samtliga protokoll från styrelsens möten som sker kontinuerligt under året. Klicka på respektive datum för att se vad som diskuterades under just detta möte. Har du några frågor angående det som tas upp under mötena så ta gärna kontakt med styrelsen.

Här finns även sektionens stadgar vilka leder styrelsen i deras arbete samt berättar vad som krävs av de sektionsaktiva. Till hjälp att följa stadgarna finns ett verksamhetsdokument som förtydligar varje styrelseposts uppgifter samt vad som i övrigt ska göras i sektionen under året.

Verksamhetsdokument 18/19