Sektionen

N-sektionen är en ideell förening där medlemmarna är studenter vid Linköpings Universitet på Campus Norrköping och studerar till högskoleingenjör i Byggnadsteknik.

Sektionens främsta uppgift är att verka för sammanhållningen mellan medlemmarna, bevaka och tillvarata deras intressen samt utvärdera och förbättra kurser som medlemmarna läser under sin utbildning. Det är styrelsens uppgift att verkställa det som medlemmarna beslutar på möten men även tillgodose de förslag som kommer in till styrelsen.

Till sin hjälp har styrelsen utskott som näringslivsutskottet, studienämnden, Fest-N, Nora och N-phadderiet. I styrelsen finns också andra poster som ordförande, sekretare, kassör, arbetsmiljöombud och informationsansvarig.

N-sektionen är en av fem sektioner i Norrköping som arbetar under LinTek (Linköpings Teknologers Studentkår). De övriga är Logistik, Grafisk Design och Kommunkation, Medieteknik och Elektronik Design.