Här kan du kunna läsa kursutvärderingar som har gjorts bland elever som läser byggnadsteknik på Linköpings Universitet. Har du frågor angående kursutvärderingarna, kontakta snordf@n.lintek.liu.se